ข่าวสาร
The Mall Toy Dog Championship Dog Show 7/2013
จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

Best  Puppy In Group / 4th In Group : SHIH TZU 
HEARTY'S SANTA (KCTH 092413110023)
Breeder/Owner: MS.S.PAPITCHAYA & MR.D.VETRI

SmartHeart Presents The Mall Championship Dog Show 7/2013
70th -71st TDCTH ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
Judges: Mrs. Christine Anderson (USA),  Mr.Sang Hoon Lee (Korea)
By : Toy Dog Club Of Thailand
at The Mall Bangkapi, Bangkok Thailand, Date: 16  November 2013
More>>
Suphanburi Dog Show 2013
จำนวนผู้เข้าชม 172 คน

Reserve Best  In Group / Best Local Bred In Group : SHIH TZU
TH.CH.HEARTY'S DREAM MAKER (KCTH 092412110252)
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI


Suphanburi Dog Show 2013
SKC 7th All Breed Championship Dog Show
Judge: Mr.Keven Harris (Australia)
By:  Suphanburi Kennel Club
at Suphanburi City, Thailand, Date: 3 November, 2013
More>>
Suphanburi Dog Show 2013
จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

Reserve Best Puppy In group / Best Of Winnher
HEARTY'S SANTA (KCTH 092413110023)
Breeder/Owner: MS.S.PAPITCHAYA & MR.D.VETRI

Suphanburi Dog Show 2013
SKC 5th,7th All Breed Championship Dog Show
Judge: Mr.Keven Harris (Australia), Mr. ChinFa Tsai (Taiwan)
By:  Suphanburi Kennel Club
at Suphanburi City, Thailand, Date: 2-3 November, 2013
More>>
PANTIP PET EXPO & NATIONAL DOG SHOW 4/2013
จำนวนผู้เข้าชม 338 คน

Reserve Best  In Show Specialty / Best Local Bred In Group : SHIH TZU
TH.CH.HEARTY'S DREAM MAKER (KCTH 092412110252)
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI

PANTIP PET EXPO & NATIONAL DOG SHOW 2013 
52nd PDCT ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
Judges: Mr. Michael Forte(Ireland)
By: Pug Dog Club Of Thailand
at Pantip Plaza Ngamwongwan,Bangkok Thailand, Date: 7 September 2013

More>>
PANTIP PET EXPO & NATIONAL DOG SHOW 4/2013
จำนวนผู้เข้าชม 355 คน

Best  Puppy In Show Specialty : SHIH TZU
HEARTY'S SEXY DIVA (KCTH 092412110464)
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI


PANTIP PET EXPO & NATIONAL DOG SHOW 2013
52nd PDCT ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
Judges: Mr. Michael Forte(Ireland)
By: Pug Dog Club Of Thailand
at Pantip Plaza Ngamwongwan,Bangkok Thailand, Date: 7 September 2013
More>>
The Mall Toy Dog Championship Dog Show 5/2013
จำนวนผู้เข้าชม 336 คน

Reserve Best In Show / Best In Group : SHIH TZU
TH.CH.HEARTY'S DREAM MAKER (KCTH 092412110252)
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI

SmartHeart Presents The Mall Toy Dog Championship DogShow 5/2013
65th TDCTH ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
Judge: Mr. Franki Leung (Hongkong)
By : Toy Dog club Of Thailand
At MCC Hall The Mall Ngamwongwan, Bangkok Thailand, Date: August 17, 2013
More>>
The Mall Toy Dog Championship Dog Show 5/2013
จำนวนผู้เข้าชม 352 คน

Best Puppy In Group / New Champions : SHIH TZU
HEARTY'S POPULAR BOY
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI

SmartHeart Presents  The Mall Toy Dog Championship DogShow 5/2013
67th TDCTH ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
Judge: Mr. Agus Wardhana (Indonesia)
By : Toy Dog club Of Thailand
At MCC Hall The Mall Ngamwongwan, Bangkok Thailand, Date: August 17, 2013
More>>
PANTIP PET EXPO & NATIONAL DOG SHOW 2013
จำนวนผู้เข้าชม 392 คน

Best Local Bred In Show / Best In Group : SHIH TZU
TH.CH.HEARTY'S DREAM MAKER (KCTH 092412110252)
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI

PANTIP PET EXPO & NATIONAL DOG SHOW 2013
48th PDCT ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
Judge : MR.MARIO MAGSAYSAY(PHILIPPINES), DR.FRANCIS MCEVOY (AUSTRALIA)
MR.ANDY HSIEH (TAIWAN), MRS.JULIE IRELAND (AUSTRALIA)
By: PUG DOG CLUB OF THAILAND
at Pantip Plaza Ngamwongwan, Bangkok Thailand, Date : 3-4 AUGUST, 2013
More>>
The Mall Toy Dog Championship Dog Show 4/2013
จำนวนผู้เข้าชม 351 คน

Best Puppy In Group / Reserve Best of Breed : SHIH TZU
HEARTY'S POPULAR BOY
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI

SmartHeart presents The Mall Toy Dog Championship Dog Show 4/2013
63rd  TDCTH ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
Judge: Mrs. Lisbeth Mach (Switzerland)
By: Toy Dog club Of Thailand
At MCC Hall The Mall Bangkapi, Bangkok Thailand, Date:  July 21, 2013
More>>
FBCT Championship Show 2/2013
จำนวนผู้เข้าชม 474 คน

Reserve Best Baby In Show : SHIH TZU
HEARTY'S JINGERBELL (KCTH 092413110024)
Breeder/Owner: MS.S.PAPITCHAYA & MR.D.VETRI
Judge: Mr.David Strachan (Australia)

FBCT Championship Show 2/2013
40th FBCT ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
Judge: Mr.David Strachan(Australia)
BY: French Bulldog Club of Thailand
at Central City Bangna, Bangkok Thailand, Date: 15-16 June, 2013
More>>
The Mall Toy Dog Championship Dog Show 3/2013
จำนวนผู้เข้าชม 435 คน

Reserve Best In Group / Best Of Breed : SHIH TZU
TH.CH.HEARTY'S DREAM MAKER (KCTH 092412110252)
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI


SmartHeart Presents
The Mall Toy Dog Championship Dog Show 3/2013
59th TDCTH ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
Judge: Mr.Richard Paquette (Canada),
Mr. Col. Ken Roy (Pakistan)
By: Toy Dog club Of Thailand
At MCC Hall The Mall Bangkapi, Date: June 2, 2013
More>>
FBCT Championship Show 1/2013
จำนวนผู้เข้าชม 536 คน

2x Reserve Best Junior In Show  / New Champions / 2x BJIG
HEARTY'S DREAM MAKER (KCTH 092412110252)
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI
Judge: Mrs.Kornelija Burtimova (Lithuania), Mr.Glen Vernon (Australia)

FBCT Championship Show 1/2013
38th-39th FBCT All Breed Championship Show
Judges: Mrs.Kornelija Burtimova(Lithuania), Mr.Glen Vernon(Australia)
Mr.JeongHoon Choi (Korea), Mrs.Kerry Cannon (Australia)
By: French Bulldog Club of Thailand
at Central City Bangna, Bangkok Thailand, Date: 6-7 April, 2013
More>>
PANTIP PET EXPO & NATIONAL DOG SHOW 2013
จำนวนผู้เข้าชม 592 คน

3rd In Show
TH.CH.HEARTY'S DREAM HUNTER (KCTH 092411110008)
Breeder / Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI

PANTIP PET EXPO & NATIONAL DOG SHOW 2013
41St PDCT ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
Judge:  Mr. Greg Eva (South Africa)
By: PUG DOG CLUB OF THAILAND
at Pantip Plaza Ngamwongwan, Bangkok Thailand, Date: 15-16 February 2013
More>>
PANTIP PET EXPO & NATIONAL DOG SHOW 2013
จำนวนผู้เข้าชม 644 คน

Best Local Bred in Show / 3rd in Show / Best in Group : SHIH TZU
TH.CH.HEARTY'S SHINNING STAR (KCTH I10110522)
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI
Judge: Mr. Kamen Litov (Bulgaria)

PANTIP PET EXPO & NATIONAL DOG SHOW 2013
42nd PDCT ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
By: PUG DOG CLUB OF THAILAND
at Pantip Plaza Ngamwongwan, Bangkok Thailand, Date: 17 February 2013
More>>
Champion Of Champions Dog Show 2013
จำนวนผู้เข้าชม 588 คน

3rd Junior In Show Of The Year
TH.CH.HEARTY'S DREAM HIGH (KCTH 092411110009)
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI

SmartHeart Champion Of Champions Dog Show 2013
Best Junior Of The Year 2012
Judge:  Mr. Roberto Rodrigues JR (Brazil)
By: The Kennel Club Of Thailand
At The Mall Bangkapi, Bangkok Thailand,  Date: 20 January 2013
More>>
Champion Of Champions Dog Show 2013
จำนวนผู้เข้าชม 635 คน

Reserve Best Puppy In Show
HEARTY'S DREAM MAKER (KCTH 092412110252)
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI

SmartHeart Champion Of Champions Dog Show 2013
FCI International Championship Dog Show 1/2013
Judge: Mr. Manuel Borges  (Portugal)
By: The Kennel Club Of Thailand
At The Mall Bangkapi, Bangkok Thailand,  Date: 20 January 2013
More>>
Thailand Grand Pet Show 2012
จำนวนผู้เข้าชม 638 คน

Reserve Best Local Bred in Show / 3rd in Show
TH.CH.HEARTY’S DREAM HIGH (KCTH 092411110009)
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI
Judge:  Mrs. Jackie Perry (UK),  Mr. Chan Weng Wos (Malaysia)

Thailand Grand Pet Show 2012
FCI INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP DOG SHOW 7/2012
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
Judges: Mrs. Jackie Perry (UK),  Mr. Chan Weng Wos (Malaysia)
By: The Kennel Club Of Thailand
at Rose Garden Riverside, Sampran, Nakhon Pathom, Thailand, Date: December 15-16, 2012
More>>
Thailand Grand Pet Show 2012
จำนวนผู้เข้าชม 542 คน

Best Puppy In Show
HEARTY’S DREAM MAKER (KCTH 092412110252)
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI
Judge:  Mrs. Jackie Perry (UK)

Thailand Grand Pet Show 2012
FCI INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP DOG SHOW 7/2012
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
Judges: Mrs. Jackie Perry (UK),  Mr. Chan Weng Wos (Malaysia)
By: The Kennel Club Of Thailand
at Rose Garden Riverside, Sampran, Nakhon Pathom, Thailand, Date: December 15-16, 2012
More>>
The Mall Championship Dog Show 4/2012
จำนวนผู้เข้าชม 608 คน

NEW CHAMPIONS
TH.CH.HEARTY'S LOVE LOVE LOVE (KCTH 092411110010)
Breeder / Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI

SmartHeart Presents The Mall Championship Dog Show 4/2012
42nd TDCTH ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
Judge: Mr. Alan E.Bennett (Canada)
By: Toy Dog Club Of Thailand
At The Mall Ngamwongwan, Bangkok Thailand, Date: November 17, 2012
More>>
PANTIP PET EXPO & NATIONAL DOG SHOW 2012
จำนวนผู้เข้าชม 670 คน

Reserve Best Local Bred in Show :  SHIH TZU
HEARTY'S "HERO" OUT OF CONTROL (KCTH 092411110012)
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI
Judge: Mr. Peerapong Pisitwutinun Prof. (Thailand)

PANTIP PET EXPO & NATIONAL DOG SHOW 2012
36th PDCT ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
Judge: Mrs. Margaret A Joyce (Australia)
By Pug Dog Club Of Thailand
at Pantip Plaza Ngamwongwan, Bangkok Thailand,  Date: 3 NOVEMBER, 2012
More>>
Bangkok Grand Dog Show 2012
จำนวนผู้เข้าชม 747 คน

Best In Group / Best Local In Group / New Champions
Best Local In Show Specialty

TH.CH.HEARTY'S RUN DIVA RUN (KCTH I10110335)
Breeder: MR.VETRI  DURAISAMY / Owner: MS.PAPITCHAYA  SUKONNOI

SmartHeart Presents Bangkok Grand Dog Show 2012
90th KCTH All Breed Championship Dog Show
Group 9 Specialty Championship Dog Show
Judges: Mr. Rale Cekic (Serbia), Mr. Sang Hoon Lee (Korea)
By: The Kennel club Of Thailand
At The Mall Bangkapi,Bangkok Thailand, Date: Octorber 19, 2012
More>>
Bangkok Grand Dog Show 2012
จำนวนผู้เข้าชม 672 คน

CACIB / NEW CHAMPIONS
TH.CH.HEARTY'S DREAM HUNTER (KCTH 092411110008)
Breeder / Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI

SmartHeart Presents Bangkok Grand Dog Show 2012
FCI International Championship Dog Show 5/2012
Judge: Mrs. Cristina Browning (S.Africa)
By: The Kennel club Of Thailand
At The Mall Bangkapi,Bangkok Thailand, Date: Octorber 20, 2012
More>>
Bangkok Grand Dog Show 2012
จำนวนผู้เข้าชม 717 คน

Best Junior In Group
HEARTY'S BOOM BOOM BOOM (KCTH 092411110172)
Breeder/Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI

SmartHeart Presents Bangkok Grand Dog Show 2012
AKU Championship Dog Show 2/2012
Judge: Mr. Norman Kenney (USA)
By: The Kennel club Of Thailand
At The Mall Bangkapi,Bangkok Thailand, Date: Octorber 20, 2012
More>>
Ayutthaya Park Dog show 2011
จำนวนผู้เข้าชม 643 คน

Reserve Best In Show / Reserve Best Local Bred in Show
TH.AM.CH.HEARTY’S FORGET ME NOT (KCTH I09110176)
Breeder / Owner: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI

Ayutthaya Park Dog show 2011
36th TGRC All Breed Championship Dog Show
Judge: Mr.David Strachen (Australia)
By : Thai Golden Retriever Club
at Ayutthaya Park,Thailand,Date :11-12 June 2011
More>>
Ayutthaya Park Dog show 2011
จำนวนผู้เข้าชม 654 คน

Best Local Bred in Show / 3rd in Show
HEARTY’S GOSSIP GIRL (KCTH I09110177)
Breeder: MS.PAPITCHAYA SUKONNOI
Owner: MATTHEW FAN CHI KAI,XIAO JING JING

Ayutthaya Park Dog show 2011
35th,37th TGRC All Breed Championship Dog Show
Judge 1. Mr.Robert Harbin (Australia)
By : Thai Golden Retriever Club
at Ayutthaya Park,Thailand, Date :11-12 June 2011
More>>
   1 2

Copyright @ 2012 by Hearty Shihtzu All Rights Reserved.
Hearty Shihtzu 177 Bumrungmang Road
Sumranrat Panakorn Bangkok Thailand 10200
Tel : 02-221-4323, 081-870-1991 Fax : 02-222-2236
Email : kaiheartyshihtzu@yahoo.com
Engine by MAKEWEBEASY